Sołtys i rada stołecka

SOŁTYS – Zdzisława Musiał

ul. Ł. Górnickiego 28, Pogorzyce, 32-500 Chrzanów

tel. 32 622 79 09, tel. kom. 664 084 307

RADA SOŁECKA (2016-2020):

Bolek Bronisława
Bolek Marian
Czerwik Mateusz
Czerwik Patrycja
Fik – Mazgaj Katarzyna
Strumiński Adam
Strumińska Agnieszka

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od 2016 roku.
Rada sołecka spotyka sie w II piątek każdego miesiąca o godz. 17.00 w budynku Szkoły. Posiedzenia rady są otwarte dla mieszkańców.