Miejscowość

Na południe od Kościelca, między nim a Lipowcem, na rozległym wzgórzu (368 m), legła wieś Pogorzyce, do parafii kościeleckiej należąca. W 1490 r. dziedzicem tej wsi, oraz Koscielca i Brzezia (pow. krakowski, na płn-wsch. od Zabierzowa) był Stefan Pogórski, który z Fryderykiem, kardynałem i biskupem krakowskim (1488-1503) rozpoczął spór, napadłszy na wieś biskupią Jemielino, aż sejm w Piotrkowie nakazał owemu śmiałkowi wieczne milczenie z powodu urządzonych gwałtów. W r. 1581 Pogorzyce dziedziczył powyżej wspomniany Jakób Bełkacki; było wtedy tu 3 łany kmiece, 3 zagrodników z rolą i 1 komornik bez bydła. Z końcem wieku XVIII dziedzicem Pogorzyc był Józef Borzęcki, zmarłyu 26 października r. 1799.

Powiat chrzanowski w w. ks. krakowskiem: monografia historyczno-geograficvzna, St. Polaczek, Kraków 1914, s. 234.

Pogorzyce z Borowcem i i Źrebiem, wieś, powiat chrzanowski, składa się z trzech osad, położonych w okolicy pagórkowatej i piaszczystej, pokrytej lasami, odległość 5 kilometrów na południowy wschód od Chrzanowa. Z tych osad: Pogorzyce liczą 53 domy i 336 mieszkańców, Borowiec 21 domów i 140 mieszkańców, a Źrebie 12 domów i 88 mieszkańców. Wraz z obszarem większość posesji jest 88 domów i 573 mieszkańców (292 mężczyzn i 281 kobiet), 563 rzymskokatolicka, 10 izraelska. We wsi znajduje się kaplica, w której cztery razy do roku odprawia się nabożeństwo; kopalnie galmanu Gustawa Kramsta spadkobierców. Parafia rzymskokatolicka w Kościelcu Śląskim. Z obszaru 1500 mórg przypada na większość posesji 1140 mórg (274 mórg roli, 40 mórg łąk i ogrodów, 63 mórg pastwisk i 763 mórgi lasu); posesje mniejsze 360 mórg (267 mórg roli, 15 łąk, 74 pastwiska i 4 lasu). Pogorzyce graniczą na północ z Piłą i Kościelcem, na wschód z Płazą, na południe z Babicami i Zagórzem, a na zachód z lasami ciągnącymi się po Żarki i Libiąż. W XV wieku dziedziczył tę wieś Stefan Pogorski, a kmiecie dawali dziesięciny biskupowi krakowskiemu (Długosz , L. B., II, 203). Według regencji pobliskiego powiatu krakowskiego z roku 1490 wieś Pogorzyce miała 2 łany. W 1581 roku wieś Pogorzyce, w powiecie proszowskim parafia Kościelec Śląski, własność Jakuba Bełkackiego, miała 3 łany kmiece, 3 zagrody z rolą, 1 komorę bez bydła (Pawiński, Małopolska, 32, 433).

Słownik geograficzny królestwa polskiego, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1977
Pogorzyce, [w:] Sownik geograficzny…, s. 509