OSP

W sierpniu 2001 roku, jako wynik troski mieszkańców przed zagrożeniami pożarowymi, powołany został Komitet Założycielski Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzycach. W skład komitetu weszli: Stopiński Roman, Garliński Adam, Warecki Jan, Jarosz Piotr, Łowiec Zenon, Guguła Zbigniew, Rzepka Marian.

Zadaniem komitetu było zarejestrować stowarzyszenie w sądzie. W dniu 19 grudnia 2001 roku został złożony wniosek w sprawie rejestracji do Sądu Rejonowego Kraków. W dniu 20 lutego 2002 roku sąd dokonał wpisu do KRS stowarzyszenie pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna w Pogorzycach na czele , której stanął Rzepka Marian jako prezes. W listopadzie 2003 roku z budżetu Gminy otrzymaliśmy dotację na zakup pierwszego sprzętu i umundurowania przeciwpożarowego. W grudniu 2003 roku został przekazany w formie darowizny samochód marki Żuk.

W czasie swojego istnienia nasza jednostka brała czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie naszej gminy, jak również brała udział w zawodach sportowo-pożarniczych.
Po wyborach w marcu 2010 roku, na nadzwyczajnym zebraniu zostaje wybrany nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzycach gdzie na czele staje nowy prezes Tomasz Tyborowski. W maju bieżącego roku ważnym dla funkcjonowania jednostki jest otrzymanie nowego dla nas samochodu VW Transporter. Wtedy jednostka może dalej brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, nieść pomoc społeczności. W tym też okresie w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogorzycach wstąpiło piętnastu Młodych ludzi chcących nieść pomoc potrzebującym. Wtedy zostaje powołana Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.