Kaplica Matki Bożej z Dzieciątkiem i Najświętszego serca Jezusa

Kaplica murowana typu domkowego, stoi  w centrum wsi. Ma kształt małego kościółka z umieszczoną na fasadzie datą – 1874. Jest to data jej powstania. W tym miejscu istniała dawniej inna, starsza kapliczka, ale brak jest o niej wzmianek  w aktach parafialnych Kościelca, zachowanych od lat dwudziestych XIX w. Według opowiadań przekazywanych przez starszych mieszkańców, stara kapliczka została wzniesiona, kiedy w okolicy panowała epidemia cholery. W 1876 r. pleban kościelecki prosił władze diecezjalne o zezwolenie na odprawianie w kaplicy mszy świętych i informował, że nowa kaplica wzniesiona i ozdobiona staraniem Jana i Marii Turczyńskich zastąpiła dawną, ufundowaną przez mieszkańców Pogorzyc. 
Prostokątna, tynkowana kaplica z półkolistą apsydą wyróżnia się staranną, kamienną fasadą. Na dachu znajduje się sygnaturka z żeliwnym krzyżem i dzwonkiem, którym dawniej dzwoniono na Anioł Pański. Szczyt fasady zdobią kamienne rzeźby świętych Piotra i Pawła, które wymagają konserwacji. Dwa boczne okna są półkoliste, z ozdobnymi, drewnianymi skrzydłami. Obok nich kamienna kropielnica, a u góry- w zaszklonej wnęce-znajduje się polichromowana niegdyś rzeźba, Pieta. Wewnątrz umieszczony jest neogotycki ołtarzyk z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz ten umieszczany jest wymiennie, poprzez użycie specjalnej dźwigni na korbę, z drugim wizerunkiem- Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ołtarz zdobi także drewniany krzyż  z porcelanową pasyjką Chrystusa i dwoma Mariami oraz gipsowa figurka Matki Bożej z Lourdes. Wzdłuż ścian stoją drewniane ławki z umieszczonym obok starym sztandarem. Jest to prawdopodobnie sztandar z roku 1935, o którym jest zmianka w kronice parafii św. Jana w Kościelcu.  W kronice tej w zapiskach z 1951 r. znajdujemy też informację, ze corocznie w kaplicy odprawiało się od Wielkanocy do listopada msze święte. Odprawiano tu także nabożeństwa majowe. Po wojnie służyła również jako punkt katechetyczny. Wnętrze zostało niedawno odnowione- kaplica posiada instalację elektryczną. Od frontu jest ogrodzona. Obok rosną dwa wiekowe drzewa.