Pogorzycanki

Koło Gospodyń Wiejskich w Pogorzycach istnieje już przeszło 50 lat.

W 1998r. Cztery Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Chrzanów tj KGW z Pogorzyc, Płazy, Luszowic i z Balina postanowiłyśmy założyć Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne. Celem Stowarzyszenia jest dokumentowanie i propagowanie folkloru Ziemi Chrzanowskiej. Zespoły śpiewaczo – obrzędowe zrzeszone w Stowarzyszeniu popularyzują w środowisku chrzanowskim przyśpiewki i piosenki ludowe oraz obrzędy i zwyczaje ludowe. Grupy uczestniczą w przeglądach i konkursach folklorystycznych o zasięgu gminnym i powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.