Historia

Pamięć ludzka jest ulotna. Dzisiejsi mieszkańcy nie pamiętają wielu minionych faktów z życia wsi. Zapomina się twarze, nazwiska, zdarzenia. Ludzie odchodzą, a wraz z nimi to co mieli w pamięci. Nasza wieś była zbyt mała i jej ślad nie został zapisany w wielu źródłach.

Warto więc pozbierać możliwie dużo informacji, usystematyzować w jakikolwiek sposób, a wynik tej pracy udostępnić wszystkim zainteresowanym.
Serdecznie zapraszam do współudziału w tworzeniu tej strony, szczególnie w zakresie uzupełniania informacji o ludziach, zdarzeniach, miejscach – zarówno tych przeszłych jak i współczesnych.

Dział Informacji Regionalnej zaprasza do współtworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.