Ogłoszenie – 28.02.2020

Sołtys Sołectwa Pogorzyce zaprasza mieszkańców Pogorzyc
Na Zebranie Wiejskie w dniu 15 marca 2020 roku o godz. 15.00 w szkole w Pogorzycach.

Proponowany porządek zebrania:
1.Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2019 roku.
2.Inwestycje na terenie sołectwa Pogorzyce w 2020 roku.
3.Zapytania i wolne wnioski.


Sołtys Pogorzyc informuje mieszkańców, żebędzie zbierana I rata podatku w dniach:
5.03.2020 r. (czwartek) w godz. 10-17
6.03.2020 r.(piątek) w godz. 14-17 (w domu u p. Roberta Szkółka ul. Szymanowskiego 45)
11.03.2020 r.(środa) w godz. 10-17
12.03.2020 r.(czwartek) w godz. 10-17
13.03.2020 r.(piątek) w godz. 10-16
14.03.2020 r.(sobota) w godz. 10-14 (w domu sołtysa ul. Górnickiego 28)